Palvelut

Keskeisiä palvelujani ovat:

Oikeudenkäynnit

Hoidan oikeudenkäyntejä yleisissä tuomioistuimissa.  Avustan  asiakkaita käräjäoikeuksissa ja valitustuomioistuimissa siviiliriidoissa. Samoin hoidan rikosasioita niin asianomistajan kuin vastaajan  puolella, sekä syytetyn puolustajan tehtäviä.

Lähtökohtani riitatilanteissa on selvittää aina mahdollisuudet sovintoon oikeudenkäynnin välttämiseksi. Täten vältetään myös kuluja.

Perhe-, perintö- ja lahja-asiat

 • kuolinpesien selvitykset ja perinnönjaot
 • perukirjat
 • testamentit
 • edunvalvontavaltakirjat
 • avioehtosopimukset
 • avioerot
 • ositukset
 • lahjakirjat
 • lähestymiskieltoasiat

Perhe -ja perintöoikeuteen kuuluu moninaisia sopimuksia, joiden laatimiseen kannattaa käyttää asiantuntijaa. Perhe-elämän muutostilanteisiin ja perintöasioiden suunnitteluun on syytä varautua  hyvissä ajoin etukäteen riitojen välttämiseksi.

Avustan erilaisissa perinnönjakoon liittyvissä tehtävissä testamentin tekemisestä ja verosuunnittelusta ja aina perinnönjakoa koskeviin riitoihin saakka. Toimin näissä asioissa asianosaisen avustajana ja myös  pesänselvittäjänä ja pesänjakajana

Asunto- ja kiinteistökauppa-asiat

kauppa- ja lahjakirjojen laadinta

rakennusvirheet, talojen homeongelmat

vuokra-asiat

Asuntokaupan virheisiin liittyvät riidat ovat kasvaneet huomattavasti. Avustan asuntokaupan eri osapuolia erimielisyystilanteissa ja tarvittaessa  oikeudenkäynnissä. Asuntokauppariidan päätyessä oikeuteen, oikeudenkäyntikulut kasvavat helposti huomattaviksi, minkä johdosta sovintoon pääseminen on aina etusijalla.

Huoltajuus, – elatusapu- ja tapaamisoikeusasiat

Perheen riidat lasten huoltajuuteen  liittyen ovat erittäin ikäviä ja raskaita molemmille osapuolille varsinkin kun ne tahtovat pitkittyä, jos asiat etenevät oikeuteen.  Tämän vuoksi sovintoon pääseminen on aina ensisijainen lähtökohta.

 • Konkurssit  ja yrityssaneeraukset
 • Työsuhteisiin liittyvät ristiriitatilanteet
 • Sopimusten ja asiakirjojen laadinta
 • Riita- ja rikosasiat
 • Oikeudenkäynnit

.