Arvot

Arvot

Toimin asianajajien perusarvojen mukaisesti, joita  ovat lojaalisuus, riippumattomuus, esteettömyys, luottamuksellisuus ja kunniallisuus. Nämä eivät ole asianajajille vain kauniita sanoja, vaan jokaisen asianajajan arjen ohjenuora ammatissa toimimiseen.